1. Trả góp 0% qua MPOS

MPOS là một hệ thống thanh toán an toàn, tiện lợi, nhanh chóng, với tất cả các loại thẻ đang có của hơn 20 ngân hàng trên thị trường.

   - Điểm mạnh khi góp qua thẻ tín dụng: 

  • Tham gia trả góp 0% lãi suất.
  • Không cần xét duyệt
  • Khách hàng có thể mua được nhiều lần miễn sao thẻ tín dụng còn đủ hạn mức.
  • Thủ tục đơn giản, nhanh chóng
  • Kỳ hạn thanh toán đa dạng: 3-6-9-12 tháng

   - Điểm yếu khi góp qua thẻ tín dụng: 

  • Có phí chuyển đổi (tùy theo từng ngân hàng và kỳ hạn) => Ngân hàng nó cũng ăn cơm.

Danh sách các ngân hàng áp dụng:Danh sách ngân hàng hỗ trợ trả góp MPOS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 


2. Trả Góp Qua Công Ty Tài Chính ( HD Saison, Mirae, Mcredit, Fecredit )


BẢNG GÓP CỦA NGÂN HÀNG HD SAISON
( HD SAISON LÀ LÃI THẤP NHẤT, NHỮNG NGÂN HÀNG KHÁC CHÊNH LỆCH TỪ 50 - 150K)

HỆ THỐNG CỬA HÀNG HI ÂY PO
TRÊN TOÀN QUỐC

Hệ Thống 6 Chi Nhánh Hi Ây Pô
Lên đầu trang