sosanh

Dòng Máy Năm sản xuất Tình trạng sản phẩm Giá SỈ thấp nhất(hiaypo) Chip/RAM Màn hình Pin(mah) Chất lượng
iphone 6 2014 .... .... A8/1G LCD 4.7" 1810 kém
iphone 6 plus 2014 .... .... A8/1G LCD 5.5" 2915 kém
iphone 6s 2015 likenew 3.000.000 A9/2GB LCD 4.7" 1715 khá
iphone 6s plus 2015 likenew 4.290.000 A9/2GB LCD 5.5" 2750 khá
iphone SE 2016 zin 99 2.500.000 A9/2GB LCD 4.0" 1624 khá
iphone 7g 2016 zin 98, zin 99 4.500.000 A10/2GB LCD 4.7" 1960 khá
iphone 7 plus 2016 zin 98, zin 99 5.800.000 A10/3GB LCD 5.5" 2900 khá
iphone 8 2017 zin 98, zin 99 .... A11/2GB LCD 4.7" 1821 khá
iphone 8plus 2017 zin 98, zin 99 8.600.000 A11/3GB LCD 5.5" 2691 khá
iphone X 2017 zin 98, zin 99 10.700.000 A11/3GB OLED 5.8" 2716 tốt
iphone XS 2018 zin 98, zin 99 11.700.000 A12/4GB OLED 5.8" 2658 tốt
iphone XS Max 2018 zin 98, zin 99 13.900.000 A12/4GB OLED 6.5" 3174 tốt
iphone XR 2018 zin 98, zin 99 10.900.000 A12/3GB LCD 6.1" 2942 tốt
iphone 11 2019 newbox,zin 99 15.500.000 A13/4GB LCD 6.1" 3046 tốt
iphone 11 pro 2019 newbox,zin 99 20.300.000 A13/4GB OLED 5.8" 3190 tốt
iphone 11 promax 2019 newbox,zin 99 23.850.000 A13/4GB OLED 6.5" 3969 tốt
iphone SE2 2020 newbox ..... A13/3GB LCD 4.7" 1821 tốt

HỆ THỐNG CỬA HÀNG HI ÂY PO
TRÊN TOÀN QUỐC

Hệ Thống 6 Chi Nhánh Hi Ây Pô
Lên đầu trang